Categorieën

Beheersing kwartsstof;  voorkom gezondheidsproblemen bij sloop-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Veel bouwstoffen bevatten o.a. kwartsiet,  door zagen, slijpen of hakken in deze kwartsiet houdende materialen ontstaat kwartsstof. Bij inademing van dit gevaarlijke stof kunnen op termijn diverse longaandoeningen ontstaan.  Zeker niet te vergeten hierbij is het ‘simpele’ schoon maken van de werkvloer aan het einde van de dag of bij afronding van het werk. Dit klusje wordt vaak onderschat!


Werklieden die veelvuldig blootgesteld worden aan dit kwartsstof hebbenStofbeheersing muurvrees een verhoogde kans op de zogenaamde stoflongen. Wat inhoud dat het kwartsstof zich als het ware nestelt in de longblaasjes van de longen waarbij de desbetreffende longblaasjes hun functie verliezen (door verstramming) om zuurstof op te nemen, hierdoor ontstaat onder andere kortademigheid. Indien u zich tijdens het werken met bouwmaterialen goed beschermt tegen dit stof d.m.v. stofbeheersing, kunnen (grote) gezondheidsproblemen in de toekomst, voor wat betreft stof, voorkomen worden.


Niet alleen in de bouw worden mensen blootgesteld aan stof. In deStofbeheersing slijpen houtverwerking komt ook veel stof vrij, hierbij te denken aan het zagen of frezen van MDF of andere materialen zoals multiplex of massiefhout. Daarbij opgemerkt dat bij bewerking van MDF veel meer en fijner stof vrijkomt dan bij verwerking van bijvoorbeeld van multiplex of massieve houtsoorten. Contact met houtstof kan allergische huidreacties veroorzaken, maar ook aandoeningen aan luchtwegen en oogbindvliesontstekingen te weeg brengen.


Vanaf 1 januari 2012 kan er bij te hoge kwartsstofconcentraties op de bouwwerf een proces verbaal uitgeschreven worden door de inspecteurs van het FOD WASO. Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u ook op de website van het NAVB: http://www.kwartsstofvrij.be.


Het ministerie SZW stelt dat werkgevers zorg moeten dragen voor een veilige en gezonde werkplek, dit wordt door de arbeidsinspectie gecontroleerd. Zie artikel over kwartsstof in de bouw van de arbeidsinspectie, klik hier


Dit houd in dat we in deze ruimte moeten gaan zorgen voor een doeltreffende, snelle afzuiging van het stof d.m.v stofbeheersing. Als we kijken naar de filterklasse  waarin het stof zichtbaar is kunnen we concluderen dat dit valt binnen de filterklasse EU5 t/m EU9 ofwel klasse M en F. zie onze stofklassentabel. klik hier


Hierbij blijft uiteraard gelden dat bronafzuiging voor stofbeheersing daar waar mogelijk de voorkeur verdient. In de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd even eenvoudig toepasbaar is en daarmee niet toereikend genoeg is. In die gevallen kunnen stofafzuigunits een uitkomst bieden kwa stofbeheersing.                                                 


Speciaal voor deze doeleinden bieden wij een passende oplossing.          
Zo hebben wij voor toepassing in bouw en renovatie de stofbeheersing set TTV2500LSAU en stofbeheersing set TTV4500HPLSAU samengesteld, hierbij maken wij gebruik van de reeds in de praktijk bewezen kwaliteits- ventilatoren uit ons bestaande programma. Deze machines zijn in staat om grote hoeveelheden lucht/stof af te voeren van uw werkplek en deze op te vangen in een EU7 / klasse F  goed gekeurde stofzak.

 

 

 


Tac-serie stofafzuiging / luchtreiniging 


Daar waar hogere luchtkwaliteiten verlangt worden voor stofbeheersing of zelfs vereist zijn zoals bijvoorbeeld bij het werken in ziekenhuizen of werkzaamheden in  brand- en waterschadesanering alsook bij schimmel- en asbestsanering adviseren wij gebruik te maken van onze nieuwste ontwikkeling; de TAC serie ontstoffings-units.


Vario-Shift-functie: Dankzij de wereldwijd unieke Vario-Shift-functie kunnen de TAC-luchtreinigers van Trotec echter variabel en volgens de voorschriften worden aangepast aan alle gebruiksscenario’s. Als enige mobiel toepasbare luchtreiniger op de markt zijn alleen de TAC-apparaten uitgerust voor een snelle locatiewisseling van ventilator- en HEPA-eenheid, zodat u de filterketen voor standaard of cleanroomtoepassingen op elk moment naar behoefte in de gewenste volgorde kunt plaatsen.


Flowmatic: De Flowmatic-sensoren registreren de werkelijke waarde van het luchtdebiet binnen de gehele filterketen en passen de systeemcapaciteit doorlopend dynamisch aan, zodat de eenmaal numeriek vooringestelde doelwaarde voor de luchthoeveelheid in elke situatie constant wordt gehouden!


Deze units zijn modulair en daarmee uniek in gebruik doordat deze  eenvoudig aan te passen zijn naar de op dat moment gewenste klasse van luchtfiltering/ontstoffing. Zo hebben we de keuze uit een aantal filters uit verschillende filtratieklassen; G4  grof filter in de vorm van een vlakfilter, een F7 fijn filter in de vorm van een cassette, een F7 fijn filter als zakfilter en ten slotte een H13 HEPA filter. Met een combinatie van deze filters kunt u eenvoudig elke filterklasse creëren die u wenst waarbij de basis altijd dezelfde ventilator-unit is.