De Dryfast adsorptiedrogers

Het Dryfast programma adsorptiedrogers omvat moment twee modellen, speciaal voor kleinere ruimtes, droogkamers en voor de inzet na gecombineerde brand- en waterschades. Beide modellen zijn voorzien van een roestvast stalen omkasting en aansluitingen voor luchttransportslangen, voor het afvoeren van de vochtige lucht en/of het inblazen van droge lucht. Beide modellen worden standaard geleverd met een ingebouwde urenteller.

Werkingsprincipe adsorptiedrogers
De vochtige lucht wordt door een draaiend silicagel wiel geblazen, welke het vocht uit de lucht adsorbeert. Een gedeelte van de aangezogen lucht wordt elektrisch verwarmd en door een afgesloten gedeelte van het wiel geblazen. Deze vochtige en warme lucht wordt d.m.v. een luchttransportslang, buiten de te drogen ruimte uitgeblazen. Toepassen bij:
  • gewenste RV tussen 8% en 35%
  • indien bij lage temperaturen, lager dan 7°C, moet worden gedroogd

LET OP: bij nieuwbouw adviseren wij meestal geen adsorptiedrogers te gebruiken. De kans op krimpscheuren is door de lage luchtvochtigheid groter.
 
Adsorptiedrogers zijn duur door een hoog energieverbruik. Dit komt omdat er een verwarmingselement gebruikt wordt om te drogen.

 

Adsorptiedrogers worden speciaal ingezet wanneer:

  • een zeer lage relatieve luchtvochtigheid van minder dan 35% gewenst is (b.v. farmaceutische en chemische industrie, munitiedepots etc.)
  • alleen bij lage temperaturen gewerkt kan worden (b.v. koelruimtes)
  • lage temperaturen nodig of klimatologisch bepaald zijn (b.v. tankcoatings, scheepsreiniging)

Het energieverbruik van een condensdroger bij 12°C is ongeveer een derde van het energieverbruik van een adsorptiedroger bij gelijke ontvochtigingsvraag. Voor een condensdroger is een veel lagere elektrische aansluitspanning voldoende, hetgeen belangrijk is uit oogpunt van energiebesparing. Het omslagpunt waarbij een adsorptiedroger efficiënter is dan een condensdroger, ligt bij ca. + 7°C (de gemiddelde jaar temperatuur in de Benelux is + 10,7°C).
 
LET OP: Bij bouwdroging zijn temperaturen onder de 7°C slechts theoretisch, doordat er nauwelijks dampdifusie meer plaatsvindt vanuit de bouwmaterialen. 
 

Gebruik van adsorptiedrogers in geval van brandschades
In toenemende mate wordt kunststof verwerkt in producten die wij dagelijks gebruiken, in geval van brand geeft dit problemen die sterk onderschat worden. Het grootste probleem is niet de schade veroorzaakt door bluswater, maar de uitzonderlijk agressieve zoutzuurdamp, wat ontstaat als polyvinylchloride (PVC) verbrandt en zich met de vochtige lucht verbindt.
 
Bij verbranding van 1 kg PVC met een chloorpercentage van 50% ontstaat ca. 0,4 m³ chloorwaterstofgas, dat opgelost in 2 liter water een concentratie van 30% zoutzuur geeft. Worden niet direct de juiste maatregelen getroffen, dan leidt de zoutzuurneerslag op alle blanke (coatings zijn vaak verbrand) metalen oppervlaktes, b.v. machines, gereedschappen, elektrische installaties etc. tot schade als gevolg van corrosie.
 
Daarom moet direct de oorzaak voor het ontstaan van de zoutzuurverbinding weggenomen worden. Dit houdt in dat de chemische reactie van chloorwaterstofgas met de vochtige lucht gestopt moet worden. Het terugbrengen van de luchtvochtigheid naar 30% R.V. stopt de corrosie.
 
Daarom adviseert Dryfast, in geval van brandschadesanering, adsorptiedrogers in te zetten, of als alternatief de nieuwe Dryfast bouwdroger DF800 met slangaansluitstuk voor 2 slangen. Onmiddellijk na beëindiging van de blusactiviteiten moet met drogen worden begonnen, des te sneller er ontvochtigd wordt, des te geringer zijn de saneringskosten. Afhankelijk van het volume van de ruimte wordt besloten of de gehele ruimte of alleen de daarin opgestelde objecten gedroogd worden. Bij ruimtedroging wordt de relatieve luchtvochtigheid in de betreffende ruimte in zo kort mogelijke tijd tot onder de 30% R.V. teruggebracht, om zo het chemische proces van de zoutzuurvorming te onderbreken. Is droging van de ruimte op basis van economische of technische gronden niet mogelijk, omdat b.v. maar enkele objecten gevaar lopen, worden deze afgedekt met b.v. bouwfolie en daaronder plaatselijk gedroogd.
 

 

Schrijf u in en mis geen enkele update of relevante aanbieding meer!

Geef hieronder uw interesses op en wij houden u op de hoogte met deze relevantie informatie.

  • Aanbiedingen en acties
  • Branche gerelateerde content
  • Instructievideo's
  • Nieuwe blogs
Houd mij op de hoogte