Er blijft veel onduidelijkheid heersen over de verspreiding van virussen anders dan door direct contact en grote druppelvorming door niezen of hoesten. Ondertussen wordt er op universiteiten en in de media wereldwijd...